schommel

HET WOZFONDS


Per 1 december 2023 kunnen er geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Het eindige wozfonds eindigt per 1 januari 2024.


Stichting

Drie huurdersorganisaties hebben in 2006 de Stichting WOZfonds in Leiden opgericht. Het bestuur van de stichting beheert in dit fonds het geld dat veel Leidse huurders teveel hebben betaald aan onroerende-zaakbelasting volgens de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
De huurdersorganisaties die behoren bij de woningcorporaties De Sleutels, Ons Doel en Portaal-Leiden hebben besloten, om deze huurdersdelen van de teveel betaalde belasting in een fonds te beheren.
Via het fonds komt het geld weer terug bij de huurders in de vorm van activiteiten, voorzieningen of verbeteringen in de eigen woonomgeving.


Doel

Het fonds is er op gericht om het woon- en leefklimaat in wijken en buurten te helpen verbeteren, ook wil het fonds de belangstelling en deelname van bewoners in hun buurt, helpen bevorderen.
Bij het WOZfonds kunnen huurders een aanvraag indienen voor de financiƫle steun van de uitvoering van plannen met deze doelen. De bewoners moeten voor ten minste twee/derde bestaan uit huurders van bovenvermelde woningcorporaties.


Uitgebreidere informatie over het doel en de activiteiten van het wozfonds vindt u bij WAT WIJ DOEN en bij VRAAG & ANTWOORD.


Als u meer wilt weten over de achtergrond van het fonds en over de bestuurssamenstelling, zie dan de bijlage Meer informatie, die u met onderstaande link kunt downloaden:

Meer informatie.pdf