schommel

CONTACT


Voor informatie, het aanvragen van een aanvraagformulier, de samenvatting van de algemene leveringsvoorwaarden en het indienen van uw aanvraag, kunt u schrijven naar:


Postadres:
Stichting WOZfonds
Uiterstegracht 105
2312 TB Leiden

U kunt ons mailen: info@wozfonds.nl of gebruik onderstaand formulier.


$title
$welcome

$your_name:
\n

\n $your_mailaddress:
\n

\n $subject:


\n $message:


"; }else if($_POST['op'] == "ds"){ //get IP address $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; //make time $time = time(); $date_message = date("r", $time); //strip tags $_POST['message'] = strip_tags($_POST['message']); //check if e-mail address is valid if(!ereg("^.+@.+\\..+$", $_POST[mailaddress])){ $display_block = $email_invalid."


"; } else { //check if all fields are filled in if(empty($_POST['username'])){ $display_block = "$name_empty


"; } else if(empty($_POST['subject'])){ $display_block = "$subject_empty


"; } elseif(empty($_POST['mailaddress'])){ $display_block = "$mailaddress_empty


"; } elseif(empty($_POST['message'])){ $display_block = "$message_empty


"; } else { $_POST['message'] = nl2br($_POST['message']); //create the message $msg = "$name:".$_POST['username']." \n
"; $msg .= "$subject: $_POST[subject]\n
"; $msg .= "$mailaddress: $_POST[mailaddress]\n
"; $msg .= "$date: $date_message\n

"; $msg .= "$message:
\n$_POST[message]\n\n\n
"; $msg .= "

IP: $ip\n"; $headers = 'MIME-Version: 1.0' . "\n"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\n"; $headers .= 'From: <'.$recipent. "> \n"; $headers .= 'Reply-to: '.$_POST['mailaddress']; //send the message mail($recipent,$standard_subject,$msg,$headers); //show the filled in values $_POST['recipent'] = ucfirst($_POST['recipent']); $display_block = "


$your_name:
".$_POST['username']."
"; $display_block .= "
$subject:
".$_POST['subject']."
"; $display_block .= "
$your_mailaddress:
".$_POST['mailaddress']."
"; $display_block .= "
$message:
".$_POST['message']."


"; $display_block .= "$thanks"; //please do not remove the line below } } } ?>