linkpartners

LINKS


Betrokken huurdersorganisaties:

Huurdersbelangenvereniging De Eendrachthbebestuur@live.nl
HOOD Huurdersorganisatie Ons Doelwww.hood-leiden.nl
Huurdersbelangenvereniging voor huurders van Portaalwww.hbvleiden.nl


Woningcorporaties:

De Sleutelswww.desleutels.nl
Ons Doelwww.onsdoel.nl
Portaal Leidenwww.portaal.nl


Op de sites van de corporaties staan de bouwplannen beschreven en ook plannen/projecten op het gebied van ‘leefbaarheid’, woon- en leefklimaat. Informatie over de klanttevredenheid is er ook te vinden.


Andere fondsen:

In Leiden heeft een aantal fondsen regelmatig contact:

Via www.leidsefondsen.nl kunt u nagaan of u wellicht in aanmerking komt voor subsidiëring door één van de bovenvermelde fondsen. Voor grotere projecten is een gezamenlijke steun niet uitgesloten.


Overige fondsen met doelen die verwant zijn aan die van het wozfonds:


Fondsen bij gemeente Leiden:

Budgetten districtsraden; buurtcheques (‘vouchers’); Fonds wijkinitiatieven; ‘Leiden buiten de perken’, subsidieregeling ‘Participatie en ontmoeting’ (emancipatie, participatie)

Fondsen gericht op kinderen en jongeren:


Fondsen gericht op ouderen:

www.stsvl.nl Stimuleringsfonds voor ouderenprojecten. Hier vindt u gevarieerde interessante projecten onder elk van de 3 thema’s ‘Kracht van ouderen’, Levenskunst’ en ‘Eenzaamheid van ouderen’. De site noemt een tiental andere fondsen voor steun aan projecten voor ouderen

www.carolusgulden.nl Projecten gericht op verbetering van het zelfstandig wonen en welzijn van ouderen in Leidse regio en in ontwikkelingslanden


Fondsen gericht op mensen met een functiebeperking:

www.aanvraag.nl Voor aanvragen bij een van de vijf fondsen voor steun aan projecten voor verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met een functiebeperking


Overig:


Verwante organisaties en literatuur:


Literatuur:


partners