schommel

VRAAG & ANTWOORD OVER HET WOZFONDS


Moet je een groep of club zijn?

Néén, en dat is heel uniek! Je hoeft dus ook geen rechtspersoon (een stichting bijvoorbeeld) te zijn.


Hoe groot is de kans dat het lukt?

Groter dan bij een loterij. Per jaar is er een ton te verdelen over zo'n twintig kleine en grotere projecten.


Hoeveel kunnen we krijgen per project?

Tussen de 100 en 25.000 euro. Hoe groter het plan, hoe strikter de voorwaarden.


En als het nog meer kost?

Een project kan langer dan een jaar lopen. Een plan van bv. 35.000 euro kan over twee jaar worden uitgesmeerd.


Kan iemand helpen bij de voorbereiding en uitvoering?

Ja. U kunt o.a. terecht bij de huurdersorganisaties, bewonerscommissies, buurtwerkers en Sociale Wijkteams.


Wie voeren het plan uit?

De aanvragers zelf. Al hoeven ze niet alles zelf te doen, zíj moeten zorgen dat het goed gaat.


Wat maakt de meeste kans?

Samenwerking en originaliteit. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter het draagvlak.


Kunnen kinderen ook een plan indienen?

Natuurlijk. Die hebben misschien wel een streepje voor!


Hoe vraag je het aan?

Met het aanvraagformulier. Dit formulier kan worden gedownload of worden opgevraagd, zie bij AANVRAGEN en CONTACT.


Wie beslist over de aanvraag?

Het bestuur van het WOZfonds. Het bestuur van het WOZfonds heeft zes leden namens de drie huurdersorganisaties en één bestuurslid namens de gemeente. De beoordeling van de aanvragen gebeurt aan de hand van vaste regels, die zijn opgenomen in de algemene leveringsvoorwaarden.