wat doetKlik hier voor het jaarverslag 2019

WAT WIJ DOEN


Heeft u een goed plan? Droomt u ergens van?
Grijp uw kans om het waar te maken.

Naast het financieel steunen van projecten voor het verbeteren van het woon- en leefklimaat, subsidiëren wij ook:

Een voorwaarde is, dat deze activiteiten bedoeld zijn om de deelname en belangstelling van bewoners voor hun buurt of wijk te bevorderen. Het geld uit het fonds is exclusief bestemd voor de uitvoering van plannen en projecten in de Leidse buurten/wijken met woningen van De Sleutels, Ons Doel en Portaal.


Het WOZfonds is uniek omdat ook personen en groepen die géén rechtspersoon (een stichting of vereniging) zijn, er geld kunnen aanvragen. Per kalenderjaar mag het bestuur
€ 100.000 toekennen, excl de jaarlijkse verhoging door indexering. In 2012 is tot € 112.000 uit het fonds beschikbaar, bij uitzondering kan dit bedrag hoger zijn. Bij voldoende aanvragen betekent het dat voorzien is dat het WOZfonds na ruim 10 jaar uitgeput zal zijn.


Het wozfonds kent een lage drempel door de duidelijk omschreven voorwaarden voor beoordeling en toekenning van aanvragenen. Het wozfonds is toegankelijk voor elke individuele huurder van de drie genoemde corporaties. Een mate van zelfwerkzaamheid is vereist bij de uitvoeing van de aanvraag. Voor de aanvraag moet draagvlak zijn in de straat, buurt, of complex.
Het bestuur let er bij de toekenning extra op, dat zo veel mogelijk huurders achter het plan staan waar zij geld voor vragen.


Toegekende subsidies

Wilt u de lijst van toegekende subsidies raadplegen, zie dan de bijlage 'Toegekende subsidies', die u met onderstaande link kunt downloaden.


Link: Toegekende subsidies t/m 2021


Het blijkt dat zowel de ouderen als de jeugd de weg vinden naar het WOZfonds.Van rollatorbank tot speeltoestel voor gezonde en gehandicapte kinderen, een buurtfeest, het opknappen van de wijkvoorziening, met name voor ouderen, en het opleuken van een flat door massaal te vlaggen op feestdagen en bijzondere gelegenheden, zijn tekens dat er levendige belangstelling is voor de woonomgeving, om daarin kleinere of grotere zaken te willen verbeteren.


Bij de aanvragen van speeltuinen gaat het niet alleen om de wipkip en de schommel, maar ook om de sociale cohesie tussen de ouders, oma's en opa's en kinderen uit de buurt. Alle culturen en leeftijden ontmoeten elkaar op een ongedwongen manier. Eigenlijk een multiculturele hangplek.


Het beoordelen en beslissen van ingediende projecten door huurders en organisaties in wijken en complexen door het WOZfonds is geen zaak van "dat doen we maar even"!

Hoe vreemd het ook klinkt een besluit tot honoreren wordt weloverwogen genomen, of het nu gaat om een project van € 200 of € 25.000 alles wordt goed besproken en getoetst aan de leveringsvoorwaarden.


Daar neemt het bestuur ook de tijd voor. Soms is er "haast" bij het beoordelen van een project maar dat mag een gedegen besluitvorming niet in de weg staan. De Raad van Toezicht kijkt ook nog of het bestuur de procedure wel goed heeft gevolgd. Geen overbodige luxe want het is immers het geld van de huurders waarover beslist wordt.


Het bestuur van het WOZfonds laat zich graag weer verrassen met goede en leuke ideeën.